Dokumenation: Webbseminarium Nära vård = digital vård

Hur kan digitalisering och e-hälsa vara verktyg för omställningen till Nära vård? Vision e-hälsa 2025 arrangerade ett seminarium där intressanta personer diskuterade högaktuella frågor som på olika sätt speglar den förändring som behövs i kommuner och regioner. 

Webbsändning 1 juni kl.13.30 

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR, och Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKR, samtalar om högaktuella frågor tillsammans med intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i kommuner och regioner. Under seminariet kommer ett antal exempel presenteras där digitala tjänster är verktyg i omställningen till en Nära vård.

Hur ställer vi om:

 • Från fokus på organisationen till fokus på person och relation
 • Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare
 • Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande
 • Från isolerade vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus

Medverkande

 • Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung
 • Magnus Oweling, Primärvårdområdeschef Region Östergötland
 • Erik Reinicke, Projektledare, Region Östergötland
 • Eva Sahlén, Projektledare, SKR
 • Lisbeth Löpare Johansson, SKR
 • Patrik Sundström, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!