Publicerad: 22 november 2018

Workshop i praktisk verksamhetsuppföljning inom social barn- och ungdomsvård

Under 2018 erbjuder SKL utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen hålls i Stockholm eller i samarbete med en eller flera regionala stödstrukturer på annan plats i landet. Gör en intresseanmälan idag.

Utbildningen vänder sig till dig som regional utvecklingsledare eller motsvarande på regional nivå tillsammans med till exempel verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och/eller socialsekreterare från en kommun i länet/regionen som arbetar i den verksamhet man vill följa upp under utbildningen.

Deltagandet förutsätter en beredskap att göra praktiskt arbete med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena. Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. En introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot och SU för BBIC.

Två workshops med ett par månaders mellanrum

Vid den första workshopen arbetar vi med att planera och lägga grunden för den verksamhetsuppföljning ni vill sätta igång på hemmaplan. Vi diskuterar bland annat vad ni behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Vi introducerar webbverktygen SU-Pilot och SU för BBIC som kan laddas ner utan kostnad från Socialstyrelsens utbildningsportal och som kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen.

Under den andra workshopen följer vi upp hur arbetet med verksamhets­uppföljning har fungerat på hemmaplan sedan sist vi sågs. Vad har fungerat bra och vad har varit svårt? Vi tittar också på sammanställningar av den information ni samlat in hittills och diskuterar hur den kan analyseras och tolkas.

Kommundeltagande

Utbildningen vänder sig till kommuner som inte redan ingår i Socialstyrelsens pilotprojekt där BBIC-variabler testas. Cirka 10-talet län med en kommun per län uppskattas kunna delta per utbildning omfattande två workshops. Om intresse finns kan vi erbjuda ytterligare en omgång för 10-talet län med kommuner.

Kostnad

Arvode för två kursledare från SKL för två heldagar/workshops (det vill säga en utbildning), inklusive alla omkostnader, för denna utbildning är 32 000 kronor (reducerat pris). Därutöver tillkommer eventuella kostnader för administration, lokal och mat under utbildningen.

Intresseanmälan

Skicka intresseanmälan till Mia Ledwith eller Pani Hormatipour.

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare
  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!