Publicerad: 22 november 2018

Utbildning i Gender Budgeting

Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna?

Utbildningen omfattar en heldag. För att ge extra ”motor” i arbetet kan en halvdags uppföljning planeras in efter cirka sex månader, där deltagarna får möjlighet att presentera och diskutera sina arbeten med Gender Budgeting. Uppföljningsdagen kan genomföras i egen regi eller med SKL:s utbildare på plats.

Teori och praktik

Utbildningen inleds med en teoretisk bas för att sedan fokusera på könsuppdelad statistik och vad det innebär att jämställdhetsintegrera budgetprocessen. Dagen avslutas med en övning som ligger till grund för att påbörja arbetet på hemmaplan.

Målgrupp

Ekonomer och controllers samt andra med uppdrag att arbeta med Gender Budgeting.

Kostnad

30 000 kronor + eventuellt 15 000 kronor för uppföljningsdagen (två föreläsare)

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!