Publicerad: 5 maj 2020

Prövning av barnets bästa – vad är det?

Vad är barnets bästa och hur ska en beslutsfattare tänka om det? Syftet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om vilka underlag som behövs för att ett beslut ska kunna fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa.

Utbildningen vänder sig till politiker, chefer och nyckelpersoner som samordnar barnrättsarbetet lokalt eller regionalt.

Uppdragsutbildning

SKL erbjuder ”Prövning av barnets bästa” som en uppdragsutbildning för minst 25 och högst 36 deltagare. Kontakta oss för datum och prisuppgift.

Utbildningen ger bäst resultat när varje verksamhet representeras av både politiker, chefer och nyckelpersoner. Genom att mötas, få en gemensam bas och diskutera utifrån olika ingångar och mandat skapas goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Upplägg

Under dagen går vi igenom begreppet barnets bästa och sätter oss in i hur FN-kommittén för barnets rättigheter tolkar principen i generella kommentaren nummer 14. Vi kommer även att titta på relationen mellan principen om barnets bästa och begreppet barnkonsekvensanalys.

Vi presenterar ett fall och tar fram ett underlag för ett beslut enligt barnets bästa. Deltagarna ges också möjlighet att diskutera i grupper. Med utgångspunkt i ett fall arbetar vi gruppvis med att göra en prövning av barnets bästa. Dagen avslutas med en sammanfattning och utvärdering.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!