Publicerad: 22 november 2018

Leda och styra för hållbar jämställdhet

Leda och styra för hållbar jämställdhet är en tvådagars grundutbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete, som syftar till att deltagarna startar förbättringsarbeten i sin egen verksamhet.

Leda och styra varvar teori, praktiska exempel, filmer, diskussioner och övningar. Utbildningen har fokus på att öka kunskapen om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, men belyser också hur faktorer som etnicitet, ålder, funktionsnedsättning med mera, kan inkluderas i arbetet.

Uppföljningsdag ger extra motor

För att ge extra ”motor” i arbetet kan en uppföljningsdag planeras in efter cirka sex månader, där deltagarna får möjlighet att presentera och diskutera sina förbättringsarbeten. Uppföljningsdagen kan genomföras i egen regi eller med SKL:s utbildare på plats.

Alla nivåer bör delta

Målgrupp: Politiker och chefer, samt personer som arbetar med uppföljning, kvalitet och verksamhetsutveckling. Utbildningen bygger på att samtliga tre nivåer finns representerade bland deltagarna.

Utbildningen kostar 60 000 kronor (två föreläsare), samt ytterligare 30 000 kronor för en eventuell uppföljningsdag.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!