Publicerad: 19 februari 2020

Kurs i LVU

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Avdelningen för juridik vid SKR erbjuder en tvådagarskurs där vi går igenom gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga.

Kurs i LVU (PDF, nytt fönster)

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar fara illa och vars föräldrar brister i sin föräldraförmåga, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

Avdelningen för juridik vid SKR erbjuder nu en tvådagarskurs där vi går igenom gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen, med särskild inriktning på domstolsprocessen. Under kursen går vi igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. Deltagarna får även möjlighet att diskutera olika frågeställningar utifrån ett övningsexempel.

Kursmaterialet, som är omfattande, innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till beställaren innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg. Utbildningar kan dock i vissa fall även hållas hos enskilda kommuner.

Ur innehållet

Utbildningsdag 1

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande
 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård
 • Placeringsbeslut
 • SiS särskilda ungdomshem

Utbildningsdag 2

 • Handläggningen i domstol
 • Att föra talan
 • Offentlighet och sekretess
 • Socialnämndens vårdansvar
 • Umgänge
 • Övervägande och omprövning.

I inbjudan (ovan) ges fler detaljer kring de olika områden. Där delges även all praktisk information.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till socialsekreterare och kommunjurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor rörrande omhändertagande av barn och unga.

Dessa LVU kurser hålls efter beställning av er som kommun. Ni bokar och bekostar passande lokal och nödvändig teknisk utrustning, på er ort och bjuder in x antal deltagare. Max 40 personer. Handläggare/handläggarna härifrån kommer till er, bekostar sina resor och övernattningar såväl som kursmaterialet till deltagarna. Handläggarna håller utbildningen hos er. Pris enligt kursinbjudan.

Medverkande

Som föredragshållare medverkar Ylva Lindblom och Kristina Söderberg, båda förbundsjurister vid SKR.

Praktisk information

För intresseanmälan och bokningar eller allmänna praktiska frågor, vänligen kontakta Annica Reid, administratör, annica.reid@skr.se.

Informationsansvarig

 • Ylva Lindblom
  Förbundsjurist
 • Kristina Söderberg
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!