Publicerad: 22 november 2018

Jämställdhetsanalys

En tvådagars utbildning för att säkerställa jämställdhet i verksamheterna utifrån uppdragsbeskrivningar, mål och budget. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och säkerställa likvärdig service för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Innehåll

  • Vad skulle ett beslut innebära för fördelningen av resurser och makt mellan kvinnor och män?
  • Vems prioriteringar, behov eller intressen är det som tillgodoses?
  • Hur förhåller sig beslutet till uppställda jämställdhetsmål för verksamheten, eller till de nationella jämställdhetsmålen?

Det är frågor som jämställdhetsanalysen kan ge svar på.

Målgrupp

Controllers, kvalitetsansvariga, strateger och andra med uppdrag att säkerställa jämställd verksamhet.

Kostnad

60 000 kronor (två föreläsare)

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!