Publicerad: 7 mars 2019

Fördjupningskurs för nya förtroendevalda

I denna fördjupningskurs går vi djupare in på några av de mest centrala delarna i att vara förtroendevald och att fatta beslut.

Fördjupningskurs för nya förtroendevalda (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Grundkursen som erbjuds för nya förtroendevalda introducerar översiktligt reglerna kring de förtroendevalda, sammanträden, protokoll, möjligheter att överklaga och om revisorernas funktion. I denna fördjupningskurs går vi djupare in på några av de mest centrala delarna i att vara förtroendevald och att fatta beslut.

Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg. Utbildningarna kan dock även hållas hos enskilda kommuner och regioner.

Bland innehållet

 • Det kommunala uppdraget och kommunen/regionen som organsiation; kommunal komptens, politisk organisation m.m.
 • Att vara förtroendevald; rättigheter som förtroendevald, jäv m.m.
 • De förtroendevalda som beslutsfattare - sammanträdet i fokus; innan, under, efter sammanträdet och protokoll.
 • Delegationsbeslut; innebörd i nämndens namn, vilka kan vara delegater, delegationsordning m.m.
 • Kontrollfunktioner; fullmäktiges revisorer, överklagande- laglighetsprövning, överklagande - förvaltningsbesvär m.m.

I bifogad inbjudan (ovan) ges detaljer kring utbildningens olika områden. Där delges även all praktisk information.

Målgrupp

Fördjupningskursen riktar sig i första hand till presidiemedlemmar och nämndsekreterare men även till förvaltningschefer och kanslichefer som ansvarar för beredning och verkställighet av beslut.

Medverkande

Som föredragshållare medverkar förbundsjurister vid SKL. Kurserna ordnas med i huvudsak en föredragshållare.

Praktisk information

för förfrågningar, tidsbokningar och allmänna praktiska frågor, vänligen kontakta Annica Reid, administratör, annica.reid@skl.se.

Informationsansvarig

 • Lena Dalman
  Förbundsjurist
 • Helena Linde
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!