Publicerad: 22 november 2018

CEMR-deklarationen från undertecknande till handlingsplan

Under två dagar får deltagarna delsökad kunskap om hur deklarationen kan bli ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsfattande och i praktisk verksamhet, dels påbörja arbetet med den egna handlingsplanen.

Idag har drygt 100 kommuner och nästan alla landsting och regioner i Sverige undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen).

Organisationer som ställt sig bakom deklarationen åtar sig att upprätta en handlingsplan inom två år efter undertecknandet.

Målgrupp

Chefer och tjänstepersoner med uppdrag att ta fram en handlingsplan för CEMR-deklarationen.

Kostnad

60 000 kronor (två föreläsare)

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!