Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • tisdag
  21
  apr
  2020

  Del ett inställt: Arbetsrättsligt webbseminarium i två delar

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar denna dag endast ett webbseminarium: "Personliga skäl". Förmiddagens seminarium "Verksamhetsövergång" är inställt. Därav är även heldagssändningen in...

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Inställt: Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en bred förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna. Kursen är upplagd med växelvis föreläsning, övningar, frågor sa...

 • måndag
  11
  maj
  2020

  Inställt: Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Inställt: Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  27
  maj
  2020

  Inställt: Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  28
  maj
  2020

  Inställt: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • tisdag
  2
  jun
  2020

  Inställt: Arbetsrättslig baskurs

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och regionskommunala sektorn.

 • torsdag
  4
  jun
  2020

  Inställt: Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

 • onsdag
  10
  jun
  2020

  Inställt: Personlig assistans, PAN/Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • tisdag
  8
  sep
  2020

  Arbetsrättsseminarium: Arbetsbrist

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt ...

12

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!