Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  5
  maj
  2020

  Grundkurs i offentlig upphandling

  En tre dagars grundkurs som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Grundkurs i moms (Umeå)

  Grundläggande momskurser på flera orter under våren 2020.

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Gymnasiekonferens 2020

  Konferensen lyfter aktuella frågor som rör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dagarna syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för personer som leder och styr dessa skolformer. Mer information om innehållet och ...

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning

  Ett fördjupande seminarium om provisorisk dödsboförvaltning inom ramen för socialnämndens ansvar.

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avta...

 • fredag
  8
  maj
  2020

  Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • måndag
  11
  maj
  2020

  HOPE:s utbytesprogram 2020

  Anmälan har öppnat till 2020 års upplaga av HOPE:s utbytesprogram HOPE Exchange Programme 2020. Programmet ger möjlighet till fyra veckors ”praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är “Using Evidence in Healthcare Management”.

 • måndag
  11
  maj
  2020

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • måndag
  11
  maj
  2020

  Fördjupande seminarium inom ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

  Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.

 • måndag
  11
  maj
  2020

  God revisionssed i kommunal verksamhet, Stockholm

  Under seminariet presenteras och diskuteras god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi varvar genomgångar med samtal i mindre grupper. Seminariet passar bra för dig som är ny i uppdraget som förtroendevald revisor, men ger även en värdefull repetitio...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!