Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • fredag
  2
  okt
  2020

  Trafik- och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

  Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.

 • fredag
  2
  okt
  2020

  Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

  Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

 • fredag
  2
  okt
  2020

  Webbsändning: Översiktsplanen som verktyg för klimatanpassning

  Välkommen till seminarium om hur klimatets effekter ska hanteras i översiktsplaneringen.

 • måndag
  5
  okt
  2020

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv - save the date

  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.

 • måndag
  5
  okt
  2020

  Innovationsveckan 2020

  Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Initiativtagare till veckan är SKR, Vinnova – Sveriges innovationsmynd...

 • tisdag
  6
  okt
  2020

  Webbinarium om hot mot politiker - hot mot jämställdheten

  Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Du möter Anna Gavell Frenzel, Brå, Jelena Drejanin - ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet samt kommunalråd i Huddinge.

 • tisdag
  6
  okt
  2020

  Inställt: Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • torsdag
  8
  okt
  2020

  Seminarium om skyddsombudsrätt samt byggherreansvaret - save the date

  Hösten 2020 erbjuder Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – ett interaktivt och digitalt temaseminarium om skyddsombudsrätt samt byggherreansvaret.

 • fredag
  9
  okt
  2020

  Temaseminarium om arbetstid - save the date

  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium om arbetstidsfrågor i kommuner och regioner.

 • måndag
  12
  okt
  2020

  Analysera skolresultaten med Kolada

  RKA och SKR arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!