Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • tisdag
  23
  mar
  2021

  Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

  Välkommen den 23-24 mars till Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet.

 • tisdag
  23
  mar
  2021

  Inställt: Lokalhyresavtal

  En tvådagars kurs om kommunernas och regionernas lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • tisdag
  23
  mar
  2021

  Förhandlat förfarande vid upphandling av välfärdsteknik

  SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Del 2

 • torsdag
  25
  mar
  2021

  Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 2 av 2) - Save the date

  Seminariets syfte är att ur ett praktiskt perspektiv ge dig som deltar på kursen en genomgång av vad arbetsgivaren måste tänka på vid uppsägning av personliga skäl och avsked.

 • tisdag
  30
  mar
  2021

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal - Save the date

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Syftet med seminariet är att ge gru...

 • torsdag
  8
  apr
  2021

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfäll...

 • tisdag
  13
  apr
  2021

  Avtal inom räddningstjänsten - RiB och Bilaga R - Save the date

  SKR och Sobona en grundkurs i kollektivavtalet RiB och Bilaga R till Allmänna Bestämmelser. Syftet med kursen är att ge en grundläggande genomgång av avtalens viktigaste bestämmelser samt i förekommande fall angränsande frågor.

 • tisdag
  13
  apr
  2021

  Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av välfärdsteknik

  SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. Del 3

 • onsdag
  14
  apr
  2021

  Demokratidagen 2021

  Demokratidagen 2021 - mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare och andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

 • torsdag
  15
  apr
  2021

  AI för ledare i offentlig sektor - 15 april

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!