Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • torsdag
  11
  mar
  2021

  Handläggning i teori och praktik för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  Denna endagskurs är en praktiskt inriktad utbildning med fokus på handläggning hos överförmyndaren.

 • torsdag
  11
  mar
  2021

  Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet, tillfälle 1

  SKR bjuder in dig till en utbildning vid två olika utbildningsdagar om effektivitet och produktivitet som kommer att belysas utifrån de tre perspektiven resursinsats, volym och kvalitet och hur dessa kan samspela för ökad effektivitet. 

 • fredag
  12
  mar
  2021

  BEA Grundkurs - Save the date

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • måndag
  15
  mar
  2021

  MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden

  SKR ställer om och genomför MasterClass digitalt. Du får tillfälle att lära dig mer om hur dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont - hur höjer vi blicken?

 • tisdag
  16
  mar
  2021

  Avtal inom räddningstjänsten - RiB och Bilaga R - Save the date

  SKR och Sobona en grundkurs i kollektivavtalet RiB och Bilaga R till Allmänna Bestämmelser. Syftet med kursen är att ge en grundläggande genomgång av avtalens viktigaste bestämmelser samt i förekommande fall angränsande frågor.

 • tisdag
  16
  mar
  2021

  Masterclass i medborgardialog 2 – medborgardialog med fokus på framtiden

  Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.

 • onsdag
  17
  mar
  2021

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 17–18 mars 2021

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Kursen genomförs digitalt.

 • torsdag
  18
  mar
  2021

  Arbetsmiljökurs - Save the date

  Kursen ger en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • fredag
  19
  mar
  2021

  Workshop: Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!

  En workshop där vi analyserar resultaten från brukarundersökningar inom socialtjänst och ställer oss frågorna: Hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

 • tisdag
  23
  mar
  2021

  Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 1 av 2) - Save the date

  Seminariets syfte är att ur ett praktiskt perspektiv ge dig som deltar på kursen en genomgång av vad arbetsgivaren måste tänka på vid uppsägning av personliga skäl och avsked.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!