Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  31
  mar
  2020

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Våren 2020 erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

 • tisdag
  31
  mar
  2020

  MR 2020 – SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, Göteborg

  Sedan 2014 har SKR genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Välkommen att ta del av erfarenheter och lärdomar från det arbetet.

 • tisdag
  31
  mar
  2020

  Webbinarium om att tydliggöra ansvar och roller

  Under 2020 fortsätter SKR med kostnadsfria webbinarier som handlar om hot, hat och våld mot förtroendevalda. Vid detta tillfälle diskuterar vi kring en studie som är gjord av SKR på styrande dokument i kommuner och regioner. Resultatet visar att det ...

 • tisdag
  31
  mar
  2020

  Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag” är fullbokat

  Under kursdagen varvas teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även arbeta med egna frågor med stöd/...

 • tisdag
  31
  mar
  2020

  Upphandling av revisionstjänster

  De förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Det sker i allmänhet genom att upphandla tjänsten från marknadens aktörer. Att upphandla revisionstjän...

 • onsdag
  1
  apr
  2020

  Grundkurs i moms (Sundsvall)

  Grundläggande momskurser på flera orter under våren 2020.

 • onsdag
  1
  apr
  2020

  Finansnätverk för kommuner

  Vårens program rymmer bland annat en överblick över kommunernas skuldförvaltning, en presentation av Kommuninvests nya verktyg för likviditets- och investeringsplanering samt Standard and Poor's syn på de svenska kommunerna.

 • onsdag
  1
  apr
  2020

  Inspirationsdag: Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

  Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Representanter från Region Dalarna berättar om implementeringen av metoden Samarbetsvård Psykisk hälsa.

 • torsdag
  2
  apr
  2020

  Molntjänster i kommuner och regioner

  Under seminariet går vi igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information. Det blir tillfälle till workshop och diskussion basera...

 • torsdag
  2
  apr
  2020

  Funktionshinder i tiden

  Konferensen är ett återkommande samarrangemang med Socialstyrelsen. Årets tema är "Kompetens och kvalitet – idag och i framtiden".

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!