Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • torsdag
  18
  feb
  2021

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  18
  feb
  2021

  LSS grundkurs

  Kursen ger information och grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • fredag
  19
  feb
  2021

  Tema föräldraledighet

  Kursen om föräldraledighet fokuserar främst på viktiga och svårare frågeställningar utifrån lag och avtal – före, under och efter ledigheten. Regler i socialförsäkringen berörs inte i kursen.

 • måndag
  22
  feb
  2021

  Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik

  SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.

 • tisdag
  23
  feb
  2021

  Agenda för arbete, del 4

  Webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Grundkurs i LVU

  Syftet med kursen är informera och ge grundläggande kunskaper om lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga.

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 1

  Våren 2021 erbjuder SKR en distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier, ett förmöte och ett eftermöte p...

 • onsdag
  10
  mar
  2021

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 1

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildni...

 • torsdag
  11
  mar
  2021

  AI för ledare i offentlig sektor - 11 mars

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.

 • torsdag
  11
  mar
  2021

  Grundkurs om pension - Save the date

  Tjänstepension är en värdefull förmån som kommuner och regioner erbjuder sina medarbetare och förtroendevalda. Pensioner upplevs ofta som svårt och pensionsinformation behöver bli mer tillgänglig och anpassad. I denna kurs förklaras på ett grundlägga...

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!