Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • måndag
  23
  mar
  2020

  Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020

  Nu är det dags för dig som leder arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller byggande att boka in 2020 års presidiedagar.

 • tisdag
  24
  mar
  2020

  Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium

  Projekt Medborgardialog har prövat en modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och bjuder in fler att pröva på modellen. Du får också möta kommuner som genomfört en hel dialogprocess från idé...

 • tisdag
  24
  mar
  2020

  Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign, 24–25 mars 2020

  Kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som har grundkunskap om tjänstedesign och som vill lära ut till andra. Målet är att du efter genomförd kurs själv ska kunna hålla SKL:s Grundkurs i tjänstedesign i din egen organisation.

 • tisdag
  24
  mar
  2020

  Branschdagarna 2020

  SKR:s årliga mötesplats för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag anordnas den 24–25 mars 2020 i Stockholm.

 • tisdag
  24
  mar
  2020

  Styra och leda tillsammans– både styrelseordförande och direktören

  En workshop där ni kommer att arbeta med hur samarbetet om det gemensamma uppdraget ska fungera samt arbetsfördelningen mellan styrelseordförande och direktören i kommunen eller regionen. Ni delar erfarenhetsutbyte och inspiration i gruppen.

 • onsdag
  25
  mar
  2020

  Grundkurs elektronisk handel

  Denna grundkurs riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra det.

 • onsdag
  25
  mar
  2020

  Kurs om lokalhyra

  Under denna tvådagars kurs om kommunernas och regionernas lokalhyresavtal går vi igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

 • torsdag
  26
  mar
  2020

  Lanseringskonferens nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

  Konferensen handlar om innehållet i det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP), hur VIP kan användas, processer för framtagande samt fördjupande seminarier.

 • fredag
  27
  mar
  2020

  Molntjänster i kommuner och regioner

  Seminariet tar upp påverkan på beslut om användning och aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer, samt hantering av känslig information. Det blir tillfälle till workshop och diskussion baserat på case.

 • fredag
  27
  mar
  2020

  Att arbeta med uppföljningsbara mål

  SKR bjuder in till en workshop kring att sätta och arbeta med uppföljningsbara mål i arbetet med enskilda klienter/brukare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!