Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • onsdag
  10
  feb
  2021

  Införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen - sex modellkommuner berättar

  Kompetenscenter välfärdsteknik, SKR bjuder in till ett webbseminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit.

 • torsdag
  11
  feb
  2021

  AI för ledare i offentlig sektor - 11 februari

  AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.

 • torsdag
  11
  feb
  2021

  Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

  Vård-och insatsprogrammen syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

 • torsdag
  11
  feb
  2021

  Grundkurs i Bilaga U

  Bilaga U till Allmänna Bestämmelser har en specifik konstruktion kring arbetstider, ledighet och ersättning och förekommer främst inom verksamheter tillhörande lärarområdet. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om Bilaga U.

 • fredag
  12
  feb
  2021

  BEA Grundkurs

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • tisdag
  16
  feb
  2021

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Bilaga M till Allmänna Bestämmelser reglerar lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden och syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom området.

 • tisdag
  16
  feb
  2021

  Inställt: Seminarium, Granskning av 2020 för överförmyndare

  Välkomna till ett aktuellt seminarium för överförmyndare med tema granskning redovisningshandlingar, men främst årsräkning som ska granskas under 2021.

 • onsdag
  17
  feb
  2021

  Marköbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård- utbildningstillfälle 2

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildni...

 • onsdag
  17
  feb
  2021

  Samsjuklighet och komplexa behov inom socialpsykiatrin - hur ger vi det bästa stödet?

  Kunskapshöjande dag runt det socialpsykiatriska arbetet. Dagen innehåller en genomgång av det aktuella kunskapsläget kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet utifrån olika perspektiv. 

 • torsdag
  18
  feb
  2021

  Översiktskurs i offentlig upphandling

  En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!