Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

  Konferens om evidens och metoder inom socialtjänsten.

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2020

  SKR arrangerar årligen konferensen Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna, en tradition sedan 1998.

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Fokus på besöksnäringen

  Vårens tema är ny nationell turismpolitik och besöksservice idag och i morgon. Du kan följa mötet via webben eller delta på plats i Stockholm.

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Heltidsnätverk

  Behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. För att möta välfärdens rekryteringsutmaning är det viktigt att både minska rekryteringsbehovet och att öka attraktionskraften som arbetsgivare. För att lyckas kommer det...

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

  Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen. Syftet är att under dagen ge både praktiknära och teoretisk kunskap. 

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Nätverksträff för näringslivsansvariga

  Vårens nätverksträff kommer bland annat att handla om näringslivssamverkan med näringslivet, kommuner och regioner, elkraft till våra industritomter, kommunala utmaningar och utbildningar samt vilken statistik som finns för stöd i näringslivsutveckli...

 • fredag
  13
  mar
  2020

  Teknik och vägval för automatiserade processer (RPA)

  Vi fördjupar oss i teknikval, säkerhetsfrågor, samverkan och framtida utveckling. SKR, Inera och SKL Kommentus medverkar, andra kommuner delger sina erfarenheter och vi gästas av leverantörerna UiPath och Blue Prism som berättar om vad som är på gång...

 • måndag
  16
  mar
  2020

  AI för offentlig sektor – uppstart av AI-nätverk

  Vad krävs för att Sverige ska kunna ta tillvara nyttan av AI? Under det här seminariet tar vi del av DIGGs kartläggning av behovsområden och förutsättningar för att främja tillämpningen av AI i offentlig sektor.

 • tisdag
  17
  mar
  2020

  Träffpunkt Idrott

  På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. SKL är delansvariga för att ta fram konferensprogrammet som i år har tre olika teman: Ak...

 • tisdag
  17
  mar
  2020

  Socialtjänst: analysera resultaten med hjälp av Kolada

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med jämförelser och analyser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!