Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • onsdag
  9
  sep
  2020

  Webbinarium om det demokratiska samtalet

  Du möter Carl Heath, ordförande för nationell satsning på medie- och informationskunnighet, och kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar bland annat om arbetet med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polarisering...

 • onsdag
  9
  sep
  2020

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfäll...

 • torsdag
  10
  sep
  2020

  Inställt: Grundkurs för överförmyndare

  En tvådagarskurs som ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • torsdag
  10
  sep
  2020

  Exploateringsavtal

  Vi går igenom igenom reglerna om exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Vi berör också senare års utrednings- och lagstiftningsarbete.

 • fredag
  11
  sep
  2020

  Barnets rättigheter vid vårdnadstvister

  Barnet ska enligt barnkonventionen ses som en rättighetsbärare med egna rättigheter. Svåra konflikter och vårdnadstvister innebär ofta negativa konsekvenser för barn som är inblandade.

 • måndag
  14
  sep
  2020

  Webbsändning: Att styra och leda för hållbar utveckling

  Välkomen den 14 september till en konferens med aktuella frågor för kommunala miljöstrateger.

 • tisdag
  15
  sep
  2020

  Nära vård i kommunerna

  Hur går det för nära vård i kommunerna? Hur har covid-19 påverkat arbetet? Under en heldags webbsändning ger SKR en bild av läget i landet och dyker ner i konkreta exempel kring mobila team, rehabiliterande arbetssätt, kompetensutveckling och personc...

 • tisdag
  15
  sep
  2020

  Innovationsguiden: Utbilda i tjänstedesign, 15–16 september 2020

  Kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som har grundkunskap om tjänstedesign och som vill lära ut till andra. Målet är att du efter genomförd kurs själv ska kunna hålla SKR:s Grundkurs i tjänstedesign i din egen organisation. Kursen genomförs ...

 • onsdag
  16
  sep
  2020

  Inställt: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • torsdag
  17
  sep
  2020

  Översiktskurs i offentlig upphandling

  En webbsänd endagars översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!