Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  10
  mar
  2020

  Fullmäktige och revisionen, Stockholm 2020

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Mål...

 • tisdag
  10
  mar
  2020

  MasterClass 1 - Digitala verktyg för institutionaliserad medborgardialog

  Vid MasterClass 1 får du lära dig mer av goda exempel samt få möjlighet att diskutera och reflektera om medborgarpanel och e-förslag tillsammans med andra. Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter för dessa metoder samt hur de kan kopplas till annan medb...

 • onsdag
  11
  mar
  2020

  MR 2020 – SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, Umeå

  Sedan 2014 har SKR genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Välkommen att ta del av erfarenheter och lärdomar från det arbetet.

 • onsdag
  11
  mar
  2020

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 11–12 mars 2020

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • onsdag
  11
  mar
  2020

  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarnas förkonferens om psykisk hälsa

  Under förkonferensen till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2020 lyfter vi frågor kring psykisk hälsa kopplat till arbetsliv och arbetsmarknadsinsatser.

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

  Konferens om evidens och metoder inom socialtjänsten.

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2020

  SKR arrangerar årligen konferensen Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna, en tradition sedan 1998.

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Heltidsnätverk

  Behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. För att möta välfärdens rekryteringsutmaning är det viktigt att både minska rekryteringsbehovet och att öka attraktionskraften som arbetsgivare. För att lyckas kommer det...

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

  Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen. Syftet är att under dagen ge både praktiknära och teoretisk kunskap. 

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Fokus på besöksnäringen

  Vårens tema är besöksservice idag och i morgon. SKR presenterar också resultat från en studie om besöksnäringens kostnader. Du kan följa mötet via webben eller delta på plats i Stockholm.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!