Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • tisdag
  2
  feb
  2021

  Grundkurs för överförmyndare

  En tvådagars webbsänd grundkurs som ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

 • tisdag
  2
  feb
  2021

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 2–3 februari 2021

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Kursen genomförs digitalt.

 • tisdag
  2
  feb
  2021

  Webbinarium om att trygga förtroendevalda

  Denna gång möter ni bland annat Halmstads kommun som berättar hur de arbetat för att skapa ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Tomas Åberg, näthatsgranskarna, gästar också studion.

 • tisdag
  2
  feb
  2021

  Webbinarium: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

  Webbinariet syftar till att ge en presentation av förslagen om insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). Det ges också möjlighet till frågor och dialog kring hur försla...

 • onsdag
  3
  feb
  2021

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen syftar till en grundläggande genomgång av avtalen.

 • torsdag
  4
  feb
  2021

  Webbkonferens: Kommunikativt ledarskap

  Konferensen tar upp förändringskommunikation, kommunikativt ledarskap och värdet av att satsa på kommunikation.

 • torsdag
  4
  feb
  2021

  Trygghetsdag 2021

  Vad vet du om brottsligheten i din kommun?

 • måndag
  8
  feb
  2021

  Djupgranskning och överklagande arvodesbeslut - fortsättningskurs

  Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering där konkreta tips ges på vad man som granskare bör titta lite extra på.

 • onsdag
  10
  feb
  2021

  Nationell Landsbygdsträff 2021

  I samarbete med Tillväxtverket och Landsbygdnätverket och tillsammans med regionala medarrangörer, länsstyrelser och regioner arrangerar SKR Nationell Landsbygdsträff. Mötet är digitalt.

 • onsdag
  10
  feb
  2021

  Seminarium om aktuella rättsfall av betydelse för miljönämndernas tillsyn och taxor

  Under ett halvdagsseminarium tar vi upp det senaste halvårets mest intressanta avgöranden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!