Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  30
  jan
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar. Kursen vänder sig till dig som arbetat med lön något år och har grundläggande kunskaper om AB. Innehållet på kursen är AB, avt...

 • måndag
  3
  feb
  2020

  Fokus ekonomiskt bistånd

  Fokus för konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor s...

 • tisdag
  4
  feb
  2020

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, region eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen får du grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilk...

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Stockholm)

  Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfäll...

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Socialtjänstens utmaningar

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågo...

 • torsdag
  6
  feb
  2020

  Innovationsguiden: Skolans utveckling med digitalisering som möjliggörare

  År 2022 ska samtliga huvudmän nått målen i regeringens strategi för skolväsendets digitalisering. SKL erbjuder nu skolans huvudmän – förvaltningsledning, skolledare och andra medarbetare – möjligheten att delta i en beprövad och kreativ modell för in...

 • torsdag
  6
  feb
  2020

  Konferens om lokalt arbete mot narkotika

  Välkommen till en dag med syfte att informera, inspirera och ta del av lokala exempel på hur man kan utveckla arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet.

 • tisdag
  11
  feb
  2020

  Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare, nämndledamöter och tjänstemän

  Vi lägger grundläggande kunskaper om granskning och arvodering inom överförmyndarverksamheten. Vi går igenom de olika stegen kring granskning, förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning m.m.

 • onsdag
  12
  feb
  2020

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Våren 2020 erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!