Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Grundkurs elektronisk handel

  Kursen riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om rege...

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Fullmäktige och revisionen, Skövde 2020

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Mål...

 • onsdag
  4
  mar
  2020

  Molntjänster i kommuner och regioner

  Under seminariet går vi igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information. Det blir tillfälle till workshop och diskussion basera...

 • onsdag
  4
  mar
  2020

  Webbsändning – utökad uppföljning specialiserad vård, teknikforum

  Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chat, med inriktning på de tekniska förutsättningar som behövs för att en utökad uppföljning av den specialiserade vården ska kunna genomföras från 1 april 2020.

 • torsdag
  5
  mar
  2020

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Stockholm)

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

 • torsdag
  5
  mar
  2020

  Webbkonferens: kriskommunikation

  Välkommen till en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner.

 • fredag
  6
  mar
  2020

  Hur ser medarbetarna på digitalisering i välfärden?

  Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från en ny SKR-studie om hur studenter och välfärdens medarbetare ser på digitalisering på arbetsplatsen.

 • fredag
  6
  mar
  2020

  Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten

  Den 6 mars 2020 bjuder SKR in till en inspirationsdag i Stockholm där du får ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Lär av konkreta exempel och intressanta forskare.

 • måndag
  9
  mar
  2020

  Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?!

  Workshop - Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!