Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • onsdag
  19
  aug
  2020

  KOMMEK webbkonferens – för alla som arbetar med ekonomi och styrning

  KOMMEK är en av landets största och ledande mötesplatser, för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner, där ekonomer, ledare, förtroendevalda, forskare och leverantörer möts.

 • onsdag
  19
  aug
  2020

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Våren 2020 erbjuder SKL en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

 • torsdag
  20
  aug
  2020

  Fördjupande seminarium inom ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

  Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.

 • fredag
  21
  aug
  2020

  Offentliga Rummet 2.0 - 21 augusti

  Offentliga Rummet 2.0 är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Offentliga Rummet består av en plattform som erbjuder ett innehåll med sändningar live-on-demand, extra material, nätverkande med...

 • tisdag
  25
  aug
  2020

  Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona

  Om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten. Sverige i en värld i förändring där det lokala alltmer flätas samman med det globala. Hur vår tids stora samhällsomdaning förstärker behov av att värna om demokratin och den sociala hållba...

 • onsdag
  26
  aug
  2020

  Bostäder för utsatta grupper

  Vilken roll ska staten respektive kommunsektorn spela i bostads-försörjningen? Hur arbetar olika kommuner med de bostadssociala utmaningarna? Vad säger forskningen? Hur ska kommunen planera för behoven av bostäder?

 • onsdag
  26
  aug
  2020

  Webbsändning: Små barn - stora möjligheter

  I Södra Ryd har ett samverkansprojekt mellan Familjecentralen och Folktandvården lett till förbättrad tandhälsa hos förskolebarn. Ta del av utvecklingsarbetet som medarbetarna utformade i samverkan och de förbättringar det lett till.

 • torsdag
  27
  aug
  2020

  Webbsändning: Attraktiva boenden att åldras i

  Välkommen till webbseminarium med fokus på goda exempel om hur vi kan möta äldres bostadsbehov.

 • torsdag
  27
  aug
  2020

  Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 27 augusti 2020. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

 • måndag
  31
  aug
  2020

  Inställt: Fastighetsföretagande i offentlig sektor - 2020

  Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!