Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • onsdag
  19
  feb
  2020

  Webbsändning: Yrk In - stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

  Skolor som medverkat i ESF-projektet Yrk In berättar om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.

 • onsdag
  19
  feb
  2020

  Ny lagstiftning för en utvecklad översiktsplanering

  En ny lagstiftning för en utvecklad översiktsplanering föreslås träda i kraft den 1 april 2020. SKR bjuder in till en heldag där vi kommer att gå igenom den nya lagstiftningen och Boverkets ÖP-modell 2.0. Boverket, länsstyrelsen och regeringskansliet...

 • onsdag
  19
  feb
  2020

  Leva livet bäst möjligt i Skellefteå

  Hur agerar vi för att arbeta förebyggande med att skapa ökad meningsfullhet och livskvalitet? Ta del av exempel från Skellefteå kommun och Region Västerbottens gemensamma arbete för äldres hälsa. Här utvecklas förbättrade arbetssätt utifrån individen...

 • torsdag
  20
  feb
  2020

  Webbinarium: Regionerna och regionalt utvecklingsarbete

  SKR anordnar ett webbsänt seminarium om rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet. Rapporten utforskar bland annat olikheter och likheter i regionernas arbete med regional utveckling.

 • fredag
  21
  feb
  2020

  Webbsändning: Aktuellt från SKR – förskola och skola

  I programmet ges information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola och skola, maxtaxa och blöjor i förskola samt ny praxis för sekretessprövning hos SCB.

 • måndag
  24
  feb
  2020

  Webbseminarium: Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkra personförflyttningar

  Att förebygga belastningsskador vid personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

 • tisdag
  25
  feb
  2020

  Innan krisen knackar på

  Allvarliga händelser, medborgare som känner sig felbehandlade, misstag och felaktigt hanterade ärenden, exemplen är många där situationen inom socialtjänsten kan växa till krisnivåer. Vad kan göras innan, under och efter en kris? Med hjälp av forskar...

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Grundkurs elektronisk handel

  Kursen riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta.

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om rege...

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Fullmäktige och revisionen, Skövde 2020

  Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Mål...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!