RSS VD:s krönika


 • Välkomna välfärdsmiljarder, men detaljstyrningen behöver minskas


  På min skogspromenad i helgen slogs jag av att hösten är här. Solen stod lägre på himlen och lönnträdens löv hade börjat skimra i rött och gult. I svampkorgen fanns en rätt riklig skörd av Karl-Johan och andra soppar. Ett tydligt hösttecken den här veckan är annars att regeringen under måndagen presenterade sin budgetproposition för nästa år. Den innehåller välkomna stödmiljarder till välfärden men också en olycklig fortsättning på trenden med riktade, detaljstyrande och kortsiktiga statsbidrag.
  Läs mer

 • God samverkan och nya arbetssätt viktiga för vårdutmaningarna


  Under pandemins svåra omständigheter har regionerna lyckats säkerställa att patienter med de största medicinska behoven har fått den vård de behöver. Nu står vi inför ytterligare utmaningar för vården. Det är ett faktum att vi fått växande vårdköer till följd av covid-19. Med nya arbetssätt och ökad samverkan ser jag att regionerna kommer kunna ge invånarna den vård de behöver.
  Läs mer

 • Kraftsamlingen för psykisk hälsa är viktigare än någonsin


  För drygt tio år sedan antogs en nollvision för suicid, men varje år tar fler än tusen personer sitt liv och mångdubbelt fler gör suicidförsök. På torsdag, den 10 september, är det Internationella suicidpreventiva dagen. Det är en väldigt viktig dag, inte minst i det läge som vi befinner oss i dag, med ökande risk för psykisk ohälsa i spåren av covid-19.
  Läs mer

 • Förstatligandekrav inte seriösa


  En av flera debatter som pågår utifrån coronapandemin är den om vem som är bäst att ta ansvar för och driva olika välfärdsverksamheter. Fler röster höjs för att förstatliga kommunala och regionala verksamheter. Det är inte en klok väg framåt för välfärden.
  Läs mer

 • #Avtal20 i stor ekonomisk osäkerhet


  Höstens avtalsrörelse berör stora delar av arbetsmarknaden. Nya avtal ska tecknas för omkring 2,8 miljoner anställda i alla sektorer. För kommuner och regioner innebär den stundande avtalsrörelsen att cirka 1 miljon anställda ska få nya avtal om lön och anställningsvillkor.
  Läs mer

 • Plasticitet och samverkan


  När semestertiden nu lider mot sitt slut är det två motstridiga känslor och tankar som är närvarande.
  Läs mer

 • Dags för ledighet, lärdomar och ett medskick


  När vi nu inför sommaren planerar för ledighet blir den annorlunda än alla andra somrar vi som vuxna har upplevt. Min mamma, som är 94 år, har upplevt en trist vår med social distansering och ensamhet, men där hemtjänstpersonalen har varit ett viktigt mänskligt andningshål i en annars isolerad tillvaro. 
  Läs mer

 • Samarbete i krisen ger stora fördelar


  Alla Sveriges kommuner kan nu avropa munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion från SKL Kommentus, via en särskilt upprättad webbplattform. Det är skyddsmaterial som verkligen behövs i kommunernas olika verksamheter.
  Läs mer

 • Det är sommar i år också


  Beskedet om vad som gäller för inrikes resor under sommaren har många väntat på. Människor har hållit sina semesterplaner öppna i väntan på detta besked, många företag inom besöksnäringen har ansträngt sig och hållit ut, på vippen av att begära konkurs, i hopp på detta positiva besked som nu förhoppningsvis kan rädda sommaren och deras företag.
  Läs mer

 • Det stora digitala språnget


  Våren 2020 har inte varit lik någon annan tid. Under covid-19-pandemins inledande månader har svensk hälso- och sjukvård samt omsorg genomfört en omställning på ett sätt som vi tidigare inte gjort, inte minst har den digitala omställningen varit exceptionell. Ett kraftigt språng där nya arbetssätt och nya digitala lösningar på kort tid har införts på bredden över hela hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen.
  Läs mer

 • Nu behövs vila och återhämtning


  Vi är nu inne i den fjärde månaden i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Medarbetarna inom vård och omsorg har jobbat långa pass i tuffa förhållanden under lång tid. De behöver få semester i sommar. Nu behövs vila och återhämtning.
  Läs mer

 • Så kan man testa i stor skala


  Regionerna är tydliga med att gemensamt kommunicera att man tar ansvar för att bygga en ändamålsenlig testning. De vill klargöra det här för att det inte ska råda något tvivel om att man tar det ansvaret.
  Läs mer

 • Distansundervisning är ett nödvändigt och bra komplement


  Skolan som fysisk plats är central för elevernas studier och känsla av sammanhang. Det har blivit extra tydligt när gymnasier och andra skolformer tvingats stänga på grund av covid-19. Men det finns också positiva erfarenheter att ta med sig från undervisningen online. 
  Läs mer

 • Vårens viktigaste rapport


  Vårens Ekonomirapport, som presenterades igår, har fått en enorm uppmärksamhet. Rapporten är en av SKR:s absolut viktigaste som våra skickliga analytiker producerar. Våra medlemmar vittnar om den goda hjälp de får för att planera sin verksamhet, och jag vet att den läses med stort intresse, både bland riksdagsledamöter och i regeringen.
  Läs mer

 • Vi håller ihop och hjälps åt


  Nu är det sex veckor sedan jag skrev den första krönikan om coronapandemin och de utmaningar samhället ställs inför. Rubriken var ”Tid att hålla ihop och hjälpas åt”. Och vi håller verkligen ihop och hjälps åt, i en omfattning som är enastående.
  Läs mer

 • Arbetsmarknaden nu och efter pandemin


  Pandemin fortsätter och får stora konsekvenser för hela vårt samhälle. Kommuner och regioner arbetar intensivt. Att vårda och ge omsorg till sjuka, att minska smittspridningen och att rädda liv är fortsatt i fullt fokus. Dessutom arbetar kommunsektorn med konsekvenserna i en bred bemärkelse. Alla verksamheter i kommuner och regioner påverkas i hög utsträckning.
  Läs mer

 • Hårt jobb för att bromsa smittspridningen i äldreomsorgen


  Många äldre har insjuknat i covid-19 och vi har sett en smittspridning på äldreboenden de senaste veckorna. Situationen har lett till en ökad oro bland såväl brukare och anhöriga som bland personal.
  Läs mer

 • Miljarderna till kommunsektorn behöver bli fler


  Regeringen har i vårbudgeten skjutit till mycket pengar till kommuner och regioner, främst i form av generella bidrag. Miljarderna till trots är det dock troligt att de främst täcker minskade skatteintäkter – om ens det.
  Läs mer

 • Välfärdens medarbetare behöver allt stöd


  Spridningen av coronaviruset har satt äldreomsorgen, både inom hemtjänsten och på våra äldreboenden, under hård press. Medarbetarna inom äldreomsorgen har ett viktigt uppdrag, att ta hand om den mest sårbara gruppen i Sverige, de allra äldsta som behöver omsorg. För att göra det måste medarbetarna känna sig trygga med att utföra sitt arbete.
  Läs mer

 • Vårt säkerhetsarbete ska utgå ifrån den senaste kunskapen


  Bristen på och användandet av skyddsutrustning är nu en av de mest diskuterade frågorna i hanteringen av coronaviruset. Även de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och regioner, likväl som för företag och organisationer är i fullt fokus.
  Läs mer

 • Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och tillsammans


  Samhällets aktörer går samman för att lindra konsekvenserna av coronaviruset. Det kommer att ta tid och vi behöver göra det tillsammans. Bara så kan vi klara det svåra läget.
  Läs mer

 • Tid att hålla ihop och hjälpas åt


  Vi är mitt uppe i en kris som saknar motstycke i modern tid. Samhället sätts på prov, men med gemensamma krafter ska vi rida ut den här krisen.
  Läs mer

 • Samverkan mellan kommuner eller sammanslagning?


  När civilministern tillsatte Kommunutredningen för tre år sedan var förväntningarna högt ställda. Nu skulle lösningar fram som ger kommuner likvärdiga förutsättningar att bedriva välfärd. På Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) seminarium i förra veckan stod det dock klart att riktigt så blev inte fallet.
  Läs mer

 • Avgörande att budskapen om coronaviruset är samordnade


  När coronaviruset sprids över världen och oron ökar hos många medborgare har kommuner och regioner ett avgörande ansvar. Dels ett ansvar för att våra kärnverksamheter fungerar. Men också ett stort ansvar för att ryktesspridning och oro som inte baseras på fakta sprids.
  Läs mer

 • Arbetsförmedlingen måste fungera


  När jag hör berättelser om arbetssökande som inte får det stöd de har rätt till, till exempel unga människor som går sysslolösa i månader i väntan på ett första möte med Arbetsförmedlingen, då kokar det i mig. Det är inte acceptabelt.
  Läs mer

 • Sportlov med snö även i framtiden


  Vintern är mild och det är barmark i stora delar av Sverige. Så här i sportlovstider kan det till exempel vara bra att känna till att snösäsongen i Vemdalen riskerar att bli hälften så lång i slutet av seklet jämfört med snittet för 1961-1990, om vi inte minskar utsläppen radikalt. Det visar den rapport som vi släppte i fjol.
  Läs mer

 • Största avtalsrörelsen hittills


  Under våren ska SKR förhandla fram nya kollektivavtal som berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Min uppfattning är att vi och facken har samma bild av välfärdens utmaningar, men att vi däremot har lite olika syn på vilka åtgärder som krävs för att möta dem.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!