RSS VD:s krönika

 • 2020-03-31

  Vårt säkerhetsarbete ska utgå ifrån den senaste kunskapen


  Bristen på och användandet av skyddsutrustning är nu en av de mest diskuterade frågorna i hanteringen av coronaviruset. Även de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och regioner, likväl som för företag och organisationer är i fullt fokus.
  Läs mer
 • 2020-03-24

  Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och tillsammans


  Samhällets aktörer går samman för att lindra konsekvenserna av coronaviruset. Det kommer att ta tid och vi behöver göra det tillsammans. Bara så kan vi klara det svåra läget.
  Läs mer
 • 2020-03-17

  Tid att hålla ihop och hjälpas åt


  Vi är mitt uppe i en kris som saknar motstycke i modern tid. Samhället sätts på prov, men med gemensamma krafter ska vi rida ut den här krisen.
  Läs mer
 • 2020-03-10

  Samverkan mellan kommuner eller sammanslagning?


  När civilministern tillsatte Kommunutredningen för tre år sedan var förväntningarna högt ställda. Nu skulle lösningar fram som ger kommuner likvärdiga förutsättningar att bedriva välfärd. På Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) seminarium i förra veckan stod det dock klart att riktigt så blev inte fallet.
  Läs mer
 • 2020-03-03

  Avgörande att budskapen om coronaviruset är samordnade


  När coronaviruset sprids över världen och oron ökar hos många medborgare har kommuner och regioner ett avgörande ansvar. Dels ett ansvar för att våra kärnverksamheter fungerar. Men också ett stort ansvar för att ryktesspridning och oro som inte baseras på fakta sprids.
  Läs mer
 • 2020-02-25

  Arbetsförmedlingen måste fungera


  När jag hör berättelser om arbetssökande som inte får det stöd de har rätt till, till exempel unga människor som går sysslolösa i månader i väntan på ett första möte med Arbetsförmedlingen, då kokar det i mig. Det är inte acceptabelt.
  Läs mer
 • 2020-02-18

  Sportlov med snö även i framtiden


  Vintern är mild och det är barmark i stora delar av Sverige. Så här i sportlovstider kan det till exempel vara bra att känna till att snösäsongen i Vemdalen riskerar att bli hälften så lång i slutet av seklet jämfört med snittet för 1961-1990, om vi inte minskar utsläppen radikalt. Det visar den rapport som vi släppte i fjol.
  Läs mer
 • 2020-02-11

  Största avtalsrörelsen hittills


  Under våren ska SKR förhandla fram nya kollektivavtal som berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Min uppfattning är att vi och facken har samma bild av välfärdens utmaningar, men att vi däremot har lite olika syn på vilka åtgärder som krävs för att möta dem.
  Läs mer
 • 2020-02-04

  Att känna sig trygg och säker


  Jag vill inte vara rädd om jag rör mig på stan eller är på hemväg. Det är jag förstås inte ensam om. Gängkriminaliteten, med sprängningar och skottlossning, spär på otrygghet. De flesta brott och samhällsstörningar får på något sätt efterverkningar i kommunerna.
  Läs mer
 • 2020-01-28

  Välkommet besked om välfärdsmiljarder


  Min nyårsönskan slog in och det blir minst fem nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner i år. Det är ett välkommet och efterfrågat tidigarelagt besked, som nu ges innan vårändringsbudgeten presenteras i april.
  Läs mer
 • 2020-01-21

  Klimatberäkningar nyckel till minskade utsläpp


  Kommuner och regioner står inför den stora utmaningen att snabbt minska sina klimatutsläpp. Men att beräkna utsläppen och att identifiera effektiva insatser kan vara svårt. Därför har SKR, för första gången, sammanställt regionernas klimatbokslut, som även kommuner kan lära av.
  Läs mer
 • 2020-01-14

  Nytt år, nya utmaningar


  Om nu en organisation får ha nyårsönskningar så är denna SKR:s: 2020 blir året då statsbidragen både höjs och blir generella.
  Läs mer
 • 2019-12-17

  Viktiga framgångar 2019


  Vi är en riktigt stark röst när det handlar om kommunsektorns ekonomi och nu vet alla att riktade statsbidrag är ett oskick och kontraproduktivt. Det är nog 2019 års viktigaste framgång och borde ge resultat nästa år.
  Läs mer
 • 2019-12-10

  Ordnat mottagande grunden för bra integration


  För en tid sedan samlades nästan femhundra deltagare från kommuner och regioner, myndigheter och organisationer under två dagar på vår konferens Agenda för integration. Olika medverkande förmedlade sina kunskaper och tankar om hur integrationsarbetet kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-12-03

  Viktigaste ordet i namnändringen


  Nu vet vi vad vi ska ägna oss åt de kommande fyra åren. SKR:s kongress har klubbat inriktningen.
  Läs mer
 • 2019-11-26

  För fyra år framåt


  I morgon onsdag är det dags. SKL:s kongress, denna gång i Linköping, öppnar. Bland mycket annat ska kongressen klubba en namnändring. SKL blir SKR, en naturlig konsekvens av att vi nu har 21 regioner och inga landsting.
  Läs mer
 • 2019-11-19

  På väg mot en närmare vård


  Förra veckan fick Region Västra Götaland ta emot Götapriset 2019. Där har regionen genom att tänka nytt fått bort stuprören i organisationen och därmed kunnat erbjuda en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal.
  Läs mer
 • 2019-11-12

  Glöm aldrig för vem du finns till


  I min inledande krönika skrev jag att ”förenkla”, ”förnya” och ”förbättra” är ledord som alltid varit centrala för mig och som är det även i det nya uppdraget att leda SKL.
  Läs mer
 • 2019-11-05

  Kommunerna och Arbetsförmedlingen


  Arbetsmarknadspolitiken är fortfarande ett statligt ansvar men kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken ska utredas. Det är naturligtvis en seger att regeringen lyssnat på SKL, men ännu återstår många frågetecken att räta ut.
  Läs mer
 • 2019-10-29

  Förenkla, förnya, förbättra


  Jag är både stolt, glad och förväntansfull inför mitt nya uppdrag som vd för SKL.
  Läs mer
 • 2019-10-08

  Krav på generella bidrag flyttar in i regeringen


  När Lena Micko i förra veckan blev statsråd med ansvar för kommunsektorn fick regeringen en minister som på riktigt vet och förstår utmaningarna för kommunerna och regionerna.
  Läs mer
 • 2019-10-01

  Klimatet är en kommunal fråga


  Flera miljoner barn, unga och vuxna har de senaste veckorna demonstrerat för att världens ledare ska göra mer för att stoppa klimatförändringarna. De har rätt i att det inte görs tillräckligt. Det är dags att växla upp klimatarbetet.
  Läs mer
 • 2019-09-24

  Bekymmersam budget


  När regeringens budget presenterades i förra veckan var det i vanlig ordning anslagsposter som granskades noga.
  Läs mer
 • 2019-09-17

  Hopp om mer rimliga strandskyddsregler


  Så har då riksdagsåret börjat med nya ministrar och med en innehållsrik regeringsförklaring.
  Läs mer
 • 2019-09-10

  Nu prövas dataskyddsförordningen


  Jag vet att det är många av våra medlemmar som jobbar hårt för att uppfylla kraven i GDPR. Alla vill göra rätt. Nu har Skellefteå tagit emot det första beslutet om sanktionsavgift från Datainspektionen.
  Läs mer
 • 2019-09-03

  Unga intresserade av välfärdsjobb


  Om man vill ha ett meningsfullt jobb som bidrar till samhällsnyttan, då finns det inga bättre jobb än inom vår sektor.
  Läs mer
 • 2019-08-27

  Så kan staten stötta effektivt


  Högkonjunkturen går mot sitt slut under nästa år och kommuner och regioner står redan nu inför stora ekonomiska utmaningar.
  Läs mer
 • 2019-08-20

  Det händer i höst


  Först av allt: Tack alla välfärdens medarbetare som jobbat under sommarmånaderna, så att välfärden fungerat. Med mångas goda insatser har det gått bra.
  Läs mer
 • 2019-07-03

  Många viktiga samtal om välfärden


  Halvtid för Almedalsveckan och SKL deltar i över 170 öppna samtal och seminarier. Vi är med och byter tankar och lyssnar på många viktiga berättelser. Almedalen är verkligen en arena för bra dialog och kloka möten och vi får och tar tusentals tillfällen att föra in de lokala och regionala perspektiven i samtalen.
  Läs mer
 • 2019-06-25

  Bråttom att rusta oss mot varmare klimat


  Den globala uppvärmningen innebär mycket svåra utmaningar. Den kräver kraftfulla insatser i två parallella spår: utsläppen av koldioxid måste minska snabbt samtidigt som vårt samhälle görs tåligare mot de klimatförändringar som redan påbörjats.
  Läs mer
 • 2019-06-18

  Nya perspektiv med vårdstatistik


  I förra veckan publicerades SKL:s Hälso- och sjukvårdsrapport 2019. Den är en sammanställning över den övergripande hälso- och sjukvårdsstatistik som publicerats under året. Hela rapporten är spännande läsning och bland annat ger den en mycket bra bild av hur det går med omställningen till Nära vård.
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Skolan behöver arbetsro


  Det har blivit dags för elever och skolpersonal att gå på välförtjänt ledighet. Skolan är ständigt het i debatten och så ska det vara. Vi behöver en konstruktiv diskussion som handlar om skolans utveckling. Det kommer att vara fokus på vårt skolseminarium i Almedalen.
  Läs mer
 • 2019-05-28

  Så kan vi värna vårt vatten


  Vrid på kranen, och ut strömmar rent vatten. Det har länge varit så självklart för oss i Sverige. Men nu behöver vi alla göra vad vi kan så att vattnet räcker.
  Läs mer
 • 2019-05-21

  En rapport som påverkar


  En av de absolut viktigaste rapporterna från SKL är Ekonomirapporten. Den har stor betydelse, inte bara för kommunerna och regionerna, men även för riksdag och regering.
  Läs mer
 • 2019-05-14

  LSS är inte bara personlig assistans


  Frustrationen växer, för såväl brukare, anhöriga som kommunerna. Nu har det gått fyra månader sedan regeringen tog emot LSS-utredningen. Men hittills finns inget beslut att skicka den på remiss.
  Läs mer
 • 2019-05-07

  Nya tider kräver nya insatser


  Nu inleder SKL och de fackliga organisationerna förhandlingar om att ytterligare stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställningsinsatser för välfärdens medarbetare. Det behövs när ny teknik, nya arbetsmetoder, nya yrkesroller och en höjd pensionsålder kräver goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ett förlängt arbetsliv.
  Läs mer
 • 2019-04-30

  Europadagen och EU-valet väntar runt hörnet


  EU når hela vägen ut i den lokalpolitiska vardagen. Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt, det visar en undersökning som SKL uppdragit åt en forskare att utföra. Den presenteras i vår publikation EU i lokalpolitiken.
  Läs mer
 • 2019-04-16

  Bättre företagsklimat viktigt för välfärden


  Kommunerna prioriterar det lokala företagsklimatet högt. Därför är det glädjande att se hur högt företagare rankar kommunernas service till dem.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!