Publicerad: 11 oktober 2016

RSS: Nyheter för överförmyndare

 • 2019-12-18

  Nyheter för överförmyndare, hösten 2019


  Ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.
  Läs mer
 • 2019-06-12

  Nyheter för överförmyndare sommaren 2019


  Här ges andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under våren 2019.
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Nyheter för överförmyndare våren 2019


  Då antalet rättsfall och annan information är mer än vanligt kommer här ett första nyhetsbrev för våren 2019 som gäller främst mars-april
  Läs mer
 • 2019-02-28

  Nyheter för överförmyndare januari-februari 2019


  Nya rättsfall och domar samt information om SKL:s juridiska service kring överförmyndarfrågor såväl som planerade kurser.
  Läs mer
 • 2018-12-10

  Nyheter för överförmyndare oktober-december 2018


  Aktuella rättsfall och domar för överförmyndare, under perioden oktober-december 2018.
  Läs mer
 • 2018-10-01

  Nyheter för överförmyndare augusti-september 2018


  Nyheter för överförmyndare.
  Läs mer
 • 2018-06-27

  Nyheter för överförmyndare, april-maj 2018


  Nya rättsfall och domar samt information om ny förbundsjurist hos SKL från den 1 september.
  Läs mer
 • 2017-11-02

  Nyheter för överförmyndare september-oktober 2017


  Nyhetsbrev för överförmyndare handlar bland annat om rätten att  ta del av allmän handling, anordnande av förvaltarskap såväl som kritik mot överförmyndarnämnden för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man.
  Läs mer
 • 2017-03-01

  Nyheter för överförmyndare, januari-februari 2017


  Årets första nyhetsbrev delger information kring rätten att ta del av allmän handling, utbetalning av arvode, framtidsullmakter och en proposition kring åldersbedömning tidigare i asylprocessen.
  Läs mer
 • 2016-11-04

  Nyheter för överförmyndare oktober 2016 


  Stadsjurist i Malmö har förtjänstfullt analyserat gällande rättsläge då Migrationsverket genom endast ett meddelande till kommunerna skriver upp ett ensamkommande barns ålder. 
  Läs mer
 • 2016-10-14

  Nyheter för överförmyndare, juli-september 2016


  Bland månadernas rättsfall och domar finns "Kommun som har rätt till ersättning för tolk innan en god man är förordnad", "Nytt uppdrag till länsstyrelserna att förbättra tillsynen och stödet till överförmyndarna" och "Dagersättning ska räcka till ensamkommandes klädbehov".
  Läs mer
 • 2016-03-24

  Nyheter för överförmyndare mars 2016


  Aktuella rättsfall och domar för överförmyndare.
  Läs mer
 • 2016-02-01

  Nyheter för överförmyndare, februari 2016


  I nyhetsbrevet tas bland annat upp olika frågeställningar som rör ensamkommande barn.
  Läs mer
 • 2015-12-14

  Nyheter för överförmyndare, november-december 2015


  Nya rättsfall och domar för överförmyndare
  Läs mer
 • 2015-10-27

  Nyheter för överförmyndare, oktober 2015


  Aktuella rättsfall och domar kring bland annat rätt att ta del av allmän handling och SKL:s begäran till regeringen om en översyn av gällande bestämmelser om gode män för ensamkommande barn.
  Läs mer
 • 2015-09-29

  Nyheter för överförmyndare, september 2015


  Läs om nya rättsfall och domar, ta del av exempel som rör Legalitetsprincipen och få svar på frågor kring Delegationsordning.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!