Publicerad: 11 oktober 2016

RSS: Nyheter för överförmyndare

 • 2020-07-08

  Ny skrift: Gallringsråd för överförmyndare


  Nr 9: Gallringsråd för överförmyndare. Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av handlingar inom överförmyndarverksamheten.
  Läs mer
 • 2020-06-11

  Nyhetsbrev för överförmyndare våren/sommaren 2020


  Här kommer ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.
  Läs mer
 • 2019-12-18

  Nyheter för överförmyndare, hösten 2019


  Ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.
  Läs mer
 • 2019-06-12

  Nyheter för överförmyndare sommaren 2019


  Här ges andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under våren 2019.
  Läs mer
 • 2019-06-04

  Nyheter för överförmyndare våren 2019


  Då antalet rättsfall och annan information är mer än vanligt kommer här ett första nyhetsbrev för våren 2019 som gäller främst mars-april
  Läs mer
 • 2019-02-28

  Nyheter för överförmyndare januari-februari 2019


  Nya rättsfall och domar samt information om SKL:s juridiska service kring överförmyndarfrågor såväl som planerade kurser.
  Läs mer
 • 2018-12-10

  Nyheter för överförmyndare oktober-december 2018


  Aktuella rättsfall och domar för överförmyndare, under perioden oktober-december 2018.
  Läs mer
 • 2018-10-01

  Nyheter för överförmyndare augusti-september 2018


  Nyheter för överförmyndare.
  Läs mer
 • 2018-06-27

  Nyheter för överförmyndare, april-maj 2018


  Nya rättsfall och domar samt information om ny förbundsjurist hos SKL från den 1 september.
  Läs mer
 • 2017-11-02

  Nyheter för överförmyndare september-oktober 2017


  Nyhetsbrev för överförmyndare handlar bland annat om rätten att  ta del av allmän handling, anordnande av förvaltarskap såväl som kritik mot överförmyndarnämnden för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man.
  Läs mer
 • 2017-03-01

  Nyheter för överförmyndare, januari-februari 2017


  Årets första nyhetsbrev delger information kring rätten att ta del av allmän handling, utbetalning av arvode, framtidsullmakter och en proposition kring åldersbedömning tidigare i asylprocessen.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!