RSS Nyheter


 • Förvaltningsrättens dom skapar osäkerhet om sammanträden


  Beskedet om att upphäva fullmäktigebesluten i Luleå spär på osäkerheten kring digitala politiska sammanträden. Det anser SKR efter dagens dom i förvaltningsrätten.
  Läs mer

 • Regeringen behöver öronmärka pengar för bredband


  Tillgången till snabbt bredband är avgörande för Sveriges utveckling. För att säkra utbyggnaden måste staten skjuta till minst 4,45 miljarder kr som tidigare fanns i EU:s landsbygdsprogram.
  Läs mer

 • Oroande slapp hantering av EU:s minimilönedirektiv


  EU:s förslag om minimilöner är ett direkt hot mot Sveriges kollektivavtalsmodell. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte gör sitt yttersta för att stoppa minimilönedirektivet.
  Läs mer

 • 37 fler kommuner och regioner med i Glokala Sverige


  Nu arbetar över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030.
  Läs mer

 • Marie Lindström ny chef för kommunikationsavdelningen


  Marie Lindström har anställts som ny chef för kommunikationsavdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner. Hon tillträder sin tjänst den 6 april 2021.
  Läs mer

 • Regeringsbeslut möjliggör vaccinering av Modernas vaccin


  Regeringens beslut i dag om att ge uppdrag till Kammarkollegiet att täcka försäkringskostnader för eventuella biverkningar innebär att regionerna kan påbörja vaccinering av Modernas vaccin.
  Läs mer

 • Behov av tydliga besked om vaccinförsäkring


  Modernas vaccin, som i dagarna levereras till Sverige, är inte en del av ett svenskt system för läkemedelsförsäkring. SKR uppmanar regeringen att skyndsamt åtgärda det.
  Läs mer

 • Nödvändiga tillskott för att upprätthålla testningen


  Regeringen ger besked i dag om ytterligare medel för testning och smittspårning. Det är nödvändiga tillskott för att regionerna ska kunna upprätthålla den storskaliga testningen av covid-19.
  Läs mer

 • Oförändrade patientavgifter i primärvården 2021


  Patientavgifterna i primärvården i samtliga regioner är oförändrade inför 2021. En region höjer avgiften för läkarbesök inom den specialiserade vården.
  Läs mer

 • Krislägesavtalet aktiveras i Region Kalmar län


  SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!