​RSS Debattartiklar


 • Replik: Värna den kommunala revisionens särdrag


  Den kunskap och transparens revisionen bidrar med är grundläggande i den kommunala och regionala demokratin och revisionen behöver vara relevant och fungera i hela landet.
  Läs mer

 • Låt inte riskskatten drabba välfärden


  En ny riskskatt för banker och kreditinstitut har föreslagits av regeringen, C och L. Om skatten ska införas måste utformningen förändras skriver SKR och Kommuninvest i sitt gemensamma remissvar.
  Läs mer

 • Replik: Tidningarnas ansvar att återvinna pappret


  Demokrati och miljö ställs emot varandra när tidningsbranschen argumenterar för att slippa ansvaret för återvinning av tidningar. Det är både olyckligt och onödigt.
  Läs mer

 • Nära tillgång till läkare nödvändig för en god äldrevård


  SKR ser inget hinder att kommuner, liksom privata vårdgivare, kan utföra läkarinsatser. Men det krävs en lagändring som tillåter fördjupad avtalssamverkan mellan kommuner och regioner.
  Läs mer

 • Kan och ska revisionen stöpas i samma form?


  Revisorsinspektionens (RI) ställningstagande står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och riskerar den kommunala revisionens helhetssyn anser SKR.
  Läs mer

 • Anders Knape, SKR:s ordförande

  Med rätt statliga åtgärder kan vi bekämpa pandemin


  Regioner och kommuner har gjort en enorm kraftsamling under coronaåret 2020, och fullt fokus ligger nu på att fortsätta göra det. Med rätt statliga åtgärder kan vi bekämpa pandemin.
  Läs mer

 • Framtidens Arbetsförmedling måste fungera


  Kommunerna har idag kostnader på runt tio miljarder kronor årligen som kan hänföras till brister i arbetsmarknadspolitiken. När regeringen och samarbetspartierna nu ska bygga Nya Arbetsförmedlingen behövs garantier för att staten tar sitt ansvar fullt ut och att insatser från samtliga samhällssektorer tas tillvara.
  Läs mer

 • Förtroendevaldas avhopp - ett hot mot demokratin


  Avhoppen ökar successivt i våra politiska församlingar. Nästan var fjärde kommunpolitiker slutade sitt uppdrag under förra mandatperioden.
  Läs mer

 • Marie Morell, ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation

  8 av 10 planerade operationer har genomförts under 2020


  Trots coronapandemin och det kraftigt ökade vårdbehovet, har en stor del av den planerade vården kunnat genomföras i år. 8 av 10 planerade operationer har genomförts jämfört med 2019.
  Läs mer

 • Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning


  För att vi ska få långsiktiga och jämlika effekter av digitaliseringen i hela landet och för att socialtjänsten ska kunna utvecklas ytterligare, krävs en nationell satsning.
  Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!