Publicerad: 22 juni 2015

Webbplatsen Kunskap till praktik har upphört

Denna sida har som syfte att informera om att webbplatsen för kunskap till praktik har avslutats. En del information har flyttats till SKL:s webbplats skl.se. Informationen kommer att uppdateras allt eftersom.

Under 2008-2014 pågick ett nationellt utvecklingsarbete, som drevs av SKL:s kansli Kunskap till praktik, kring att utveckla missbruk- och beroendevården.

En webbplats, som hette www.kunskaptillpraktik.skl.se, skapades för att ge en samlad bild och information av de olika arbeten som pågick runt om i landet inom ramen för utvecklingsarbetet.

Utvecklingen av missbruk- och beroendevård har gått in i en ny fas på SKL med fokus på intressebevakning. SKL har samlat ihop delar av informationen och införlivat det under missbruk- och beroendefrågor. Informationen kommer att uppdateras allt eftersom.

SKL om missbruk och beroende

Information om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik 2008-2014

Informationsmaterial från Kunskap till praktik

Du kan beställa utvalda skrifter från Kunskap till praktik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tills lagret tar slut. Du betalar bara portot.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Zophia Mellgren
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!