Publicerad: 14 januari 2020

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

I varje möte med brukare ska socialtjänstens medarbetare ha tillgång till den bästa kunskapen. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap och består av kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskap.

Rekommendation om gemensam utveckling av socialtjänstens kunskapsstyrning

Nittiosex procent av kommunerna har antagit SKR:s rekommendation om gemensam finansiering av socialtjänstens kunskapsstyrning. Därför arbetar SKR tillsammans med kommunerna i enlighet med rekommendationen. Detta innebär att de kommuner som antagit rekommendationen under 2020 – 2023 bidrar till den gemensamma finansieringen av:

  • kvalitetsregister som kommunerna använder
  • ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning
  • nationell dialog och samordning.

Samlat informationsmaterial om rekommendationen samt Frågor och Svar

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKR tillsammans med RSS, Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den regionala och nationella nivån.

Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker stöd via socialtjänsten.

Partnerskapet

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare
  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!