Publicerad 28 november 2019

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Att byta från manuella processer till att använda digitala stöd i den dagliga verksamheten kan innebära en stor utmaning i många organisationer.

Uppsalahem har tillsammans med Uppsala kommun infört IT-stöd i flera delar av sin organisation och har därefter utvärderat resultatet. I den här rapporten kan du läsa om vad de kom fram till i sin utvärdering och på så sätt få svar på många frågor.

För dig som överväger att införa nya IT-system i verksamheten finns ingen anledning att tveka, för detta är en nödvändig lösning med både viktiga poänger och intressanta infallsvinklar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset