Publicerad 27 november 2019

Valfrihet på webben: utvärdering av information om valfrihetssystem på kommuner och landstings hemsidor

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Lagen om valfrihetssystem föreskriver ett informationsansvar gentemot medborgare och leverantörer som söker information om valfrihetssystem inom vård och omsorg. Informationen till medborgare ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförstålig och lättillgänglig.

Sveriges Kommuner och Landsting har gett Mia Wester, Conecti AB, i uppdrag att undersöka hur kommuner och landsting informerar om valfrihetssystemen på sina hemsidor.

Valfrihet på webben: utvärdering av information om valfrihetssystem på kommuner och landstings hemsidor

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset