Publicerad 26 november 2019

Välfärdsrapport: Hur ska välfärden formas i framtiden?

Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt omdebatterad. I denna rapport går vi ett steg längre och diskutera olika lösningar och olika vägval. Det finansieringsproblem som måste föras upp på den politiska agendan gäller inte dagens välfärd utan morgondagens.

Vi har råd att finansiera en välfärd på dagens kostnadsnivå även i framtiden. Det har vi trots att det blir fler äldre och att antalet personer i yrkesverksamma åldrar så gott som ligger still. Utmaningen ligger i att hitta lösningar för hur den förväntade ambitions- och kostnadshöjningen, tillsammans med det demografiska trycket, ska finansieras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.