Publicerad 4 november 2021

Välfärdsbrott och otillåten påverkan

SKR har gett i uppdrag till en konsult att göra en intervjustudie för att få en bättre bild av hur kommuner upplever välfärdsbrott och behov av stöd. Resultatet visar att det finns en stor vilja från kommunerna att arbeta mer med frågorna men att det finns flera hinder för att utveckla arbetet mot både välfärdsbrott som mot otillåten påverkan.

Resultatet kan kategoriseras i fem områden:

  • Kompetens och kunskap
  • Det saknas verktyg och strukturer
  • Det saknas stöd från ledningen
  • Otillåten påverkan ökar
  • Arbetet hindras av målkonflikter
Läs rapporten

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset