Publicerad 27 november 2019

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende

Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsätter införande av en prestationsbaserad ersättningsmodell och innebär nya möjligheter och risker för såväl kommun som anordnarna.

Denna skrift är tänkt som ett stöd för förtroendevalda, chefer och ekonomer som arbetar med att införa valfrihetssystem. Den innehåller praktiska tips om vad man bör tänka på inför prestationsersättning.

Till denna skrift finns det räknesnurror i två versioner av excel som ett komplement och hjälpmedel. I räknesnurran kan du mata in din kommuns värden som en hjälp för att räkna ut timersättning.

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset