Publicerad 28 november 2019

Vägen till glesbygdens framtid

Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och verka.

Väghållarnas resurser för att sköta lågtrafikerade vägar minskar, vilket ger sämre förutsättningar för god väghållning. Staten prioriterar underhåll av vägar med omfattande trafik och i kommunerna är resurserna begränsade. De enskilda väghållarna står inför förändringar som påverkar deras möjligheter att sköta underhållet av sina vägar effektivt. Ett sätt att lösa dessa problem kan vara att samordna vägunderhållet mellan Trafikverket, kommunerna och de enskilda väghållarna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset