Publicerad 3 december 2019

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn under senare år.

Syftet med denna rapport som tagits fram internt på Sveriges Kommuner och Landsting är att försöka förklara vad den snabba kostnadsökningen beror på.

Det är vår förhoppning att rapporten kommer att bidra till förståelse för de ökade kostnaderna och stimulera till diskussion om framtida satsningar, prioriteringar och effektiviseringar, något som behövs för den fortsatta strategiska och politiska styrningen av kollektivtrafiken.

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset