Publicerad 25 november 2019

Utvecklingsdag för fullmäktige

Att vara förtroendevald politiker är ett lika viktigt som komplicerat uppdrag. Som förtroendevald behöver du känna till ett stort antal formella regler och förhålla dig till många informella regler. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stötta och stimulera dig som är förtroendevald. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram ett koncept som vi kallar utvecklingsdag för fullmäktige.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset