Publicerad 5 juli 2019

Utvecklingsarbete: Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

SKR har bedrivit ett utvecklingsarbete med att förbättra och effektivisera dokumentationen i social barn- och ungdomsvård.

Utvecklingsarbetet har finansierats av regeringen och bedrivits i samarbete med 29 kommuner i sex län och respektive regional utvecklingsledare. Resultaten visar att det går att förenkla och förbättra dokumentation av journal och beslutsunderlag inom ramen för aktuell lagstiftning förutsatt att BBIC kan användas mer flexibelt.

Utvecklingsarbete: Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset