Publicerad 28 november 2019

Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård : struktur och arbetssätt för bättre resultat

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar återkommande underlag för att värdera effektiviteten inom de områden som kommuner och landsting ansvarar för. Denna rapport beskriver landstingens arbete med att öka kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Den beskriver såväl vårdens strukturförändringar som förändringar av styrning och arbetssätt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset