Publicerad 25 november 2019

Utveckla principer för medborgardialog

Under de senaste fem åren har Sveriges Kommuner och Landsting i projektet Medborgardialog arbetat med att stödja kommuner och landsting i utvecklingen av dialogen med medborgarna. Syftet är att dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster.

Erfarenheterna visar att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system ; för medborgardialog som del i styrningen. I denna skrift beskriver vi erfarenheter kring utveckling av principer för medborgardialog och vilka olika former för principer som vi har mött. Ambitionen ; är att skriften ska ge kommuner och landsting inspiration och kunskap om hur principer kan utvecklas.

Utveckla principer för medborgardialog

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset