Publicerad 22 augusti 2019

Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Denna rapport beskriver steg för steg hur partnerskaps-samarbete kan byggas upp i dialog med civilsamhällets organisationer. Förhoppningen är att den kan tjäna som inspiration och stöd för hur lokala och regionala partnerskap
kan utformas.

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala och regionala partnerskap (IOP) för samarbete kring komplexa samhällsutmaningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.