Publicerad 27 november 2019

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

"Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att genomföra en utvärdering av valfrihetssystemen i kommuner och landsting.

Utvärderingen utgår från tre frågeområden:
• Vilka effekter ger en övergång till valfrihetssystem upphov till?
• Vilka förändringar i effekter kan registreras över tid?
• Påverkar valfrihetssystemets utformning de effekter som uppstår?

Utvärderingen omfattar ett antal verksamhetsområden i ett urval av kommuner och landsting.

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset