Publicerad 22 november 2019

Utvärdering av SKLs makrobedömningar för år 2013

Rapporten är en analys av Sveriges Kommuner och Landstings prognosprecision i de makroekonomiska prognoserna för år 2013. Den är framtagen inom ramen för priofrågan »Välfärdens långsiktiga finansiering« som bedrivs mellan åren 2012 och 2016.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset