Publicerad 14 september 2022

Utredning av risker - handbok för metoden riskanalys

Denna handbok riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare.

Innehållet består av en kort inledning om riskmedvetenhet, vikten av systematiskt arbetssätt och om ledningens ansvar samt en detaljerad beskrivning av metoden riskanalys.

Den första versionen av handboken i Risk- och händelseanalys gavs ut år 2005 och reviderades 2009 och 2015. I denna fjärde version har handboken delats upp i två separata delar; dels en vägledning Utredning av vårdskador och beskrivning av metoden Händelseanalys och dels denna handbok för riskanalys Utredning av risker.

Utredning av allvarliga vårdskador

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR