Publicerad 11 november 2021

Utredning av allvarliga vårdskador

Vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys

Denna handbok riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Innehållet består av en allmän del, en vägledning som belyser viktiga aspekter av utredningen vid vårdskada samt en avslutande mer detaljerad beskrivning av metoden händelseanalys. Detta är fjärde revideringen.

Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet.

Andra delen av handboken beskriver riskanalys.

Utredning av risker

Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet. Se bilagorna nedan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.