Publicerad 2 mars 2020

Upphandling av välfärdsteknik 3.0

Den här vägledningen ska ge stöd till kommuner och andra för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att kunna användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare. Den är också avsedd att vara vägledande för leverantörer av välfärdsteknik.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset