Publicerad 16 december 2019

Ungas inflytande

SKR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt hur kommuner och regioner arbetar med att möjliggöra för unga att vara delaktiga i beslutsprocesser och resultatet kan du ta del av i denna skrift.

Det visar sig att kommuner och regioner ger unga inflytande på många olika sätt dock finns det utmaningar för hur de tar till vara på ungas synpunkter, tankar och idéer i beslutsprocesserna.

Ungas inflytande – ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset