Publicerad 21 november 2019

Ungas förhållande till demokratin

Rapporten presenterar en forskningsöversikt och en analys av befintliga data som rör ungas förhållande till demokratin. Fokus ligger på svenska ungdomars stöd för demokratin. Rapporten undersöker också om stödet för demokratin bland unga har förändrats över tid, vilka skillnader som finns jämfört med ungdomar i andra länder och vilka skillnader som finns inom gruppen unga.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset