Publicerad 26 november 2019

Undernäring - åtgärder för att förebygga

Sjukdomsrelaterad undernäring är vanlig, speciellt vid kronisk sjukdom. Problemet uppmärksammas sällan och behandlas ofta inte på ett rationellt sätt. Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi eller andra näringsämnen än vad hon får i sig. Så småningom påverkas funktion och struktur i kroppens alla organ. I 25 svenska studier som omfattar mer än 5 000 patienter var 28 procent undernärda, och bland kroniskt sjuka äldre led ännu fler av undernäring. Tillståndet ger försämrad livskvalitet och lidande och förbrukar stora resurser, framför allt i vården av och omsorgen om den äldre befolkningen. Data från Storbritannien visar att samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring är lika stor som för övervikt och fetma.

Köp 50 st eller fler för 45 kr/st
Köp 100 st eller fler för 40 kr/st

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset