Publicerad 26 juni 2019

Underlag till 2016 års forskningspolitiska proposition

SKL:s styrelse antog den 23 oktober 2015 ett underlag för 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Centrala frågor kring finansieringen av forskning och innovation som är relevanta för kommuner, landsting och regioner lyfts fram. SKL tar också upp behovet av en förändrad inriktning på nationell forsknings- och innovationspolitik utifrån sina medlemmars perspektiv och intressen. Områden där förbundet ser behov av kunskapsutveckling ringas in, och förslag till prioriteringar görs.

Underlag till 2016 års forskningspolitiska proposition

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset