Publicerad 12 april 2019

Trycksårskort - Ett kort för fickan

SKR har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) tagit fram detta trycksårskort med de två nya kategorierna.

En kortversion av nationella evidensbaserade riktlinjer kom finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. För båda dessa kategorier är sårdjupet omöjligt att ta ställning till.

Kortet går också att beställas i tryckt format hos SSiS.

Beställ trycksårskort

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR