Publicerad 12 april 2019

Trycksårskort - Ett kort för fickan

Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. För båda dessa kategorier är sårdjupet omöjligt att ta ställning till.

SKL har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige - SSiS tagit fram detta trycksårskort med de två nya kategorierna.

Trycksårskort - Ett kort för fickan Pdf, 367 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR