Publicerad 26 november 2019

Trycksår -framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksår är en vårdskada som orsakar stort lidande för patienten. Trycksår orsakar dessutom en stor kostnad för vården.

Denna studie beskriver sju framgångsfaktorer för att minska andelen trycksår. Vissa framgångsfaktorer är mer utmärkande för sjukhus som lyckats särskilt väl i sitt arbete, medan andra är generella för merparten av sjukhus som ingår i studien. Förhoppningen är att framgångsfaktorerna ska kunna användas som ett stöd för sjukhus, kliniker och avdelningar som vill minska andelen trycksår.

Trycksår - framgångsfaktorer för att förebygga Pdf, 617 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR