Publicerad 21 februari 2022

TRAST-guiden

Arbetsprocess för kommunens trafikstrategi

TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, resurssnål och väl förankrad arbetsprocess. Trafikstrategin är ett kommunalt inriktningsdokument som bidrar till att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin ska visa hur man kan utveckla trafiksystemet i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering.

Målgruppen för TRAST-guiden är i första hand kommunala handläggare, projektledare och beslutsfattare, men även konsulter.

Trast-guiden (PDF) Pdf, 1 MB.

Beställ: Trast-guiden

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
.