Publicerad 25 november 2019

Trafiksmart - om trafik i lärande för hållbar utveckling

Hur trafiken utvecklas och utformas är avgörande för att samhället ska förändras i en hållbar riktning. Att använda olika aspekter av trafik i undervisningen är därför ett konkret sätt att förverkliga läroplanens uppdrag att belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas till en hållbar utveckling.

Den här skriften vänder sig främst till pedagoger i grundskolan. Syftet är att tips, idéer och fakta ska inspirera till att ta in trafiken som ett naturligt och självklart inslag i lärandet för en hållbar framtid. Det kan handla om allt från trafiksituationen runt hörnet till transporternas globala miljöpåverkan. Möjligheterna är oändliga.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset