Publicerad 4 juli 2019

Trafik för en attraktiv stad - underlag

Underlag till handbok innehåller faktaunderlag for arbetet med trafikstrategin, trafikplanen eller åtgärdsprogrammet.

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. TRAST ska vägleda samhällsplanerare, beslutsfattare och andra aktorer i arbetet med att lyfta fram och förankra frågor som beror stadens resor och transporter.

Trafik för en attraktiv stad - underlag Pdf, 16 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR